معرفی سازمان مارس معارف اسلامی


در راستاي منويات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) مبني بر ترويج انديشه تابناك اسلام در همه ي زمينه هاي مورد نظر و اينكه تبليغ همه جانبه ي دين، تلاش گسترده ي انسان هاي مجرب را مي طلبد، سازمان تبليغات اسلامي با رويكرد جديد خود در جهت تحقق فرمايشات معظم له و با هدف تربيت فرهيختگان و پژوهشگران اسلام شناس و كادر سازي در عرصه فرهنگ ديني جامعه، اقدام به راه اندازي مدارس علوم و معارف اسلامي نمود، صدور مجوز تأسيس مدارس علوم و معارف اسلامي در ششصد و هفتاد و هشتمين نشست شوراي عالي آموزش و پرورش در تاریخ 02/08/1381 به تصويب رسيد.

مجوز مذكور عام و به نام سازمان تبليغات اسلامي به نمايندگي حقوقي سازمان تبليغات اسلامي صادر شده است.

طبق مجوز مذكور سازمان تبليغات اسلامي مي تواند با هماهنگي آموزش و پرورش مناطق مختلف كشور، در صورتي كه كه پتانسيل ها و امكانات آموزشي و تربيتي جهت تأسيس مدارس علوم و معارف اسلامي وجود داشته باشد، اقدام به راه اندازي مدارس معارف نمايد.

بدین منظور سازمان مدارس معارف اسلامي، به عنوان بخشي از مجموعه سازمان تبليغات اسلامي جهت ارتقاء سطح علمي، تربيتي و فرهنگي دانش آموزان، فعاليت ها و برنامه هاي گوناگوني را انجام مي دهد تا اهداف مدارس علوم و معارف اسلامي به نحو شايسته تأمين گردد.

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر