كارگاه آموزشي ويژه مديران معاونين و مشاوران مدارس

اين كارگاه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه برنامه ريزي مدارس و ارائه جديدترين روش ها و رفع نواقص در شيوه هاي اجرايي برگزار مي گردد

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر