تجهيز كتابخانه ي تخصصي مدارس علوم و معارف اسلامي


به منظور دسترسي آسان كادر آموزشي و دانش آموزان مدارس به منابع مورد نياز در موضوعات ديني، آموزشي، كمك آموزشي، تربيتي، اخلاقي، تاريخي، كتب مرجع و اطلاعات عمومي و همچنين ضرورت ايجاد فضاي فرهنگي كتابخواني در مدارس معارف و ارتقاء سطح علمي دانش آموزان، كتابخانه ي تخصصي علوم و معارف اسلامي راه اندازي شده اس
ت.

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر