طرح اردوي منطقه اي و استاني معرفت

با پيش بيني برنامه ها سعي شده است كه طرح مذكور به صورت استاني يا متمركز با حضور مربيان و كارشناسان آموزشي، تربيتي و فرهنگي به نحو مطلوب برگزار تا دانش آموزان در محيط شاداب اردويي بهره هاي تربيتي و آموزشي را نيز بيش از بيش تجربه نمايند.

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر