امام صادق علیه السلام: بنویسید، که تا ننویسید حفظ نمی کنید.
     
 
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر