امام حسن عسکری (ع) : دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی نمی باشد: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران. تحف العقول


     
 
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر